Investice do rozvoje vzdělávání (logo)

Skip novinky stránek

Novinky stránek

Picture of IT Homestaging
Informace o kurzech
by IT Homestaging - Saturday, 21 January 2017, 4:06 PM
 

Pořadatel kurzů – Akademie Homestagingu

Akademii Home Stagingu založila v roce 2010 Jitka Kobzová – interiérová designéra a majitelka společnosti HOME STAGING s.r.o, která staví na více než 20 letých zkušenostech ze zahraničí. Interiérový design studovala mimo jiné na výtvarné akademii uměleckého designu v Londýně Academy for Art Design (JJAADDA) a Home Staging na British Academy of Home Staging. Je členkou několika světově uznávaných profesních organizací včetně The Home Staging Network.

 

Komu jsou kurzy určeny

Naše kurzy a semináře jsou určeny všem, kteří se rozhodli pro změnu ve své kariéře a chtějí se věnovat rychle rostoucím a perspektivním oborům interiérového designu a Home Stagingu.

Naše kurzy ale také mohou navštěvovat všichni zájemci o interiérový design a Home Staging, kteří zatím uvažují o svém dalším profesním uplatnění. Uvítáme i realitní makléře a developery, pro které jsou určeny především kurzy o Home Stagingu.

 

Průběh studia

Studium začíná v lednu 2017 a končí v srpnu 2017. Průběh kurzu je zabezpečen e-learningovou formou.

 E-learningový kurz najdete kliknutím v menu "Kurzy", odkaz: zde

 
Picture of Info Homestaging
Termíny kurzů
by Info Homestaging - Sunday, 4 December 2016, 11:23 AM
 

Leden 2017 - srpen 2017 - PROFESE KONZULTANTA HOMESTAGINGU

(e-learningová forma)

Změna termínů vyhrazena.

 

 
Picture of Info Homestaging
Kontaktní údaje
by Info Homestaging - Friday, 20 November 2015, 12:16 AM
 

Kontaktní osoba pro projekt:

Ing. Jana Stýskalová
tel.: +420 734 501 227
e-mail: akademie@ahsid.cz

U Měšťanského pivovaru 6A
170 00 Praha 7 - Holešovice

Projekt je realizován s podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Projekt je hrazen z dotací fondů EU.

Přihláška "KV_e-learning.docx" je v příloze, nebo zde.

 
Picture of Info Homestaging
Souhrnné informace o projektu
by Info Homestaging - Tuesday, 1 October 2013, 11:56 AM
 

I. Projekt

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ. 1.07)

Název prioritní osy: Další vzdélávání (7.3)

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání (7.3.2)

Název projektu: Zavádění komplexního programu vzdělávání konzultantů v oboru Home Staging v Karlovarském kraji

Předpokládané zatum zahájení projektu: 01. 09 2012

Předpokládané datum dokončení projektu: 31.08 2014

 

 

 

II. Žadatel projektu

Název subjektu: HOME STAGING s.r.o.

IČ: 28592981

DIČ: CZ28592981

Typ žadatele: Vzdělávací instituce (tj. Právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání)

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ

Žadatel v roce 2010 zahájil a nadále úspěšně provozuje projekt Akademie Home Stagingu. Jedná se o první a zcela jedinečnou instituci v ČR nabízející komplexní vzdělávání v dynamicky se rozvíjejících oborech interiérového designu a Home Stagingu. V roce 2011 ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci rekvalifikačnímu kurzu "Interiérový/á designer/ka". Kromě toho, v současné době Akademie nabízí 14 druhů školení pro širokou veřejnost v rozsahu jednoho i více dnů. Mezi nabízená témata patří:

  • Základy Home Stagingu
  • Dekorace interiéru
  • Seminář pro začínající designéry
  • Plánování prostoru / ergonomie
  • Back office management / administrativa podnikání

Dalším realizovaným projektem je provoz profesního sdružení Home Staging Network, které absolventům kurzů Home Stagingu nabízí prostor pro vlastní prezentaci a sdílení zkušeností. Sdružení je zejména profesní platformou pro Home Stagery z celé České republiky a zastřešuje jejich odborné vzdělávání.

Zkušenost s prací s cílovou skupinou

Akademie Home Stagingu nabízí mnoho specializovaných kurzů a seminářů, které na sebe tematicky navazují a je možné je libovolně kombinovat dle individuálních potřeb. Všechny kurzy a semináře vedou zkušení lektoři s bohatou mnohaletou praxí. V roce 2010 bylo proškoleno 141 osob. Z dosavadních statistik vzdělávání vyplývá, že nabízených kurzů se nejčastěji účastní realitní makléři, zkušení i začínající designeři, ale i laická veřejnost. Mezi účastníky kurzů převažují ženy.

Úspěšným absolventům akreditovaného rekvalifikačního „Interiérovýúá deisgner/ka“ kurzu Akademie Home Stagingu udéluje "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.  

 

III. Partner projektu

 Žádný

 

IV. Popis projektu

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit nový vzdělávací program - kurz Profesionální konzultant Home Stagingu - a tím podpořit kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji. Tento produkt umožní v budoucnu školení odborných konzultantů v mladém a perspektivním oboru interiérového designu a Home Stagingu, který nabízí budoucím absolventům široké možnosti profesního uplatnění. Projekt klade důraz na vytvoření vhodného vzdělávacího prostředí, zejména prostřednictvím přímého intenzivního kurzu kombinovaného s e-learningovými nástroji. V souvislosti s přípravou tohoto nového kurzu je nutné vytvořit vhodnou výukovou metodiku, vzdělávací osnovy a studijní materiály. Vzdělávací program Profesionální konzultant Home Stagingu bude také podpořen internetovým portálem poskytujícím odborné informace a prostor k výměně zkušeností účastníkům školení. Cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji.

 

Projekt je realizován s podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.